จัดส่งฟรี
เกวียน 0

ข้อกำหนดในการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้

----

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Outilsdecuisine.com ในไซต์นี้คำว่า "เรา", "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Kitchenware.com CookingStyle.com จัดเตรียมเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้คุณผู้ใช้ภายใต้การยอมรับของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ที่นี่

การเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้และ / หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราถือว่าคุณยอมรับ "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขทั่วไปในการขาย", "ข้อกำหนดทั่วไปในการขายและการใช้") , "เงื่อนไข") รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ / หรือสามารถเข้าถึงได้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายและการใช้งานนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้ที่เรียกดูไซต์ผู้ขายผู้ค้าและ / หรือ ผู้ให้เนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดในการขายและการขายฉบับนี้ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการขายและการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณจะต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการที่มีอยู่ หากข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการใช้งานถือเป็นข้อเสนอข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการขาย

คุณลักษณะและเครื่องมือใหม่ทั้งหมดที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในร้านค้านี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการใช้งานนี้ด้วย คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการขายและการขายเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ / หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อหรือการเข้าถึงของคุณต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นของคุณ

ร้านของเราเป็นเจ้าภาพใน Shopify Inc. พวกเขามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้


ข้อ 1 - ข้อกำหนดในการใช้ร้านค้าออนไลน์ของเรา

เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการใช้งานนี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุครบอายุในประเทศรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราเพื่ออนุญาตให้บุคคลอายุ ผู้เยาว์เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะใช้เว็บไซต์นี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามและคุณต้องไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์)

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มไวรัสหรือรหัสอื่นที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง

การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและการใช้งานเหล่านี้จะทำให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที


ข้อ 2 - ข้อกำหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการแก่ทุกคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกโอนโดยไม่ได้รับการเข้ารหัสและนี่หมายความว่า (a) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสระหว่างการส่งผ่านเครือข่ายเสมอ

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอกขายขายหรือใช้ประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อผ่านเว็บไซต์ผ่านทางบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ชื่อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกของคุณและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลต่อข้อกำหนดเหล่านี้


ข้อ 3 - ความถูกต้องความสมบูรณ์และข้อมูลปัจจุบัน

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาของไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลของคุณสำหรับการตัดสินใจโดยไม่ได้ให้ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น หากคุณต้องการพึ่งพาเนื้อหาในไซต์นี้คุณจะเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่ผ่านมานี้โดยธรรมชาติไม่เป็นปัจจุบันและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา


ข้อ 4 - การแก้ไขการให้บริการและราคา

ราคาของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ (ตลอดจนเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการยุติการให้บริการ


ข้อ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำหน่ายในปริมาณ จำกัด และสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

เราได้พยายามอย่างดีที่สุดในการแสดงสีและภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในร้านของเราอย่างชัดเจนที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีตามหน้าจอของคอมพิวเตอร์จะมีความถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อ จำกัด ยอดขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ เราสามารถใช้สิทธินี้ได้ในแต่ละกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรานำเสนอ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการเสนอผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ ข้อเสนอในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

เราไม่รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือสินค้าอื่น ๆ ที่คุณได้หรือซื้อมาจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือข้อผิดพลาดในบริการจะได้รับการแก้ไข


ข้อ 6 - ความถูกต้องของข้อมูลการตัดบัญชีและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้กับเรา เราสามารถดุลยพินิจของเราในการลดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อบุคคลครัวเรือนหรือคำสั่งซื้อ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่วางโดยหรือจากบัญชีลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือใบสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราแก้ไขคำสั่งซื้อหรือยกเลิกการสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อคุณที่อีเมลและ / หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในเวลา มีการสั่งซื้อแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือห้ามสั่งสินค้าซึ่งในการพิจารณาของเรา แต่เพียงผู้เดียวอาจดูเหมือนว่ามาจากพ่อค้าผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เก็บไว้ในร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณโดยทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณให้สมบูรณ์และติดต่อคุณได้ตามความจำเป็น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเรา


ข้อ 7 - เครื่องมือที่เป็นตัวเลือก

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ติดตามควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรองตัวแทนหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่จำเป็นเหล่านี้

หากคุณใช้เครื่องมือเสริมที่นำเสนอในไซต์คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเองและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณเองและคุณควรศึกษาเงื่อนไขตามที่เครื่องมือเหล่านี้นำเสนอโดยผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังอาจนำเสนอบริการใหม่ ๆ และ / หรือคุณลักษณะใหม่ ๆ ในไซต์ของเรา (รวมถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ) คุณลักษณะและบริการใหม่ ๆ เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการขายและการใช้งานเหล่านี้


ข้อ 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่ในบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม

ลิงก์จากบุคคลที่สามในไซต์นี้อาจเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านี้และเราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์บริการหรือรายการอื่นใดที่สามารถเข้าถึงหรือ จากไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการอ้างสิทธิ์ความกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยังบุคคลที่สามรายดังกล่าว


ข้อ 9 - ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของผู้ใช้รายอื่น

หากคุณต้องการส่งเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่นหากต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน) หรือหากไม่มีคำขอจากเราคุณจะส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ว่าทางออนไลน์อีเมลทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ความคิดเห็น") คุณให้สิทธิ์ในการแก้ไขคัดลอกเผยแพร่แจกจ่ายแก่เราในเวลาใด ๆ และโดยไม่มีข้อ จำกัด แปลและอื่น ๆ ใช้และในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นที่คุณส่งให้เรา เราไม่ได้และจะไม่ต้อง (1) เพื่อรักษาความลับของข้อคิดเห็น (2) เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับทุกคนสำหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่มีให้; (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น

เราอาจจะ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการทำเช่นนั้นในการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลพินิจของเราจะเป็นที่ผิดกฎหมายที่น่ารังเกียจข่มขู่หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจเป็นอย่างอื่นหรือที่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายและการใช้งาน

คุณตกลงที่จะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้มีที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาทที่น่ารังเกียจหรือลามกอนาจารและพวกเขาไม่ได้มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบในลักษณะใดการดำเนินการในการให้บริการ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเท็จหลอกว่าเป็นคนที่คุณไม่ได้หรือพยายามที่จะชักจูงให้เราและ / หรือบุคคลที่สามในข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นของคุณ คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณโพสต์รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล เราไม่มีส่วนรับผิดชอบและปฏิเสธความมุ่งมั่นใด ๆ ต่อข้อคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่โดยบุคคลที่สาม


ข้อ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ร้านของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


ข้อ 11 - ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและการถูกทอดทิ้ง

อาจมีข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิดพลาดหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชันข้อเสนอค่าธรรมเนียม การจัดส่ง, เวลาการจัดส่งและห้องว่าง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องละเลยและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องและ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้สั่งซื้อสินค้าแล้ว)

เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรตั้งวันที่ของการอัพเดทหรือการปรับปรุงในบริการหรือเว็บไซต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปว่าข้อมูลในบริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วข้อ 12 - การใช้ที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากการมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการขายและการใช้ที่คุณอาจไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานี้ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ข) จูงใจบุคคลที่สามให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (c) ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในระดับภูมิภาคหรือกฎหมายกฎข้อบังคับระหว่างประเทศรัฐบาลกลางจังหวัดหรือรัฐ (ง) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สาม (E) ไปก่อกวนการล่วงละเมิดดูหมิ่นทำร้าย, หมิ่นประมาทใส่ร้ายดูถูกข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติกับทุกคนตามเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติ, การแข่งขันที่ อายุชาติกำเนิดหรือความพิการ (ฉ) ส่งข้อมูลที่ผิดหรือทำให้เข้าใจผิด (G) ที่จะอัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของโค้ดที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะใช้ในการประนีประนอมฟังก์ชันการทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เป็นอิสระหรืออินเทอร์เน็ต; (h) รวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (I) สำหรับ polluposter, phish จี้โดเมนดึงข้อมูลเรียกดูสำรวจหรือสแกนเว็บ (หรือทรัพยากรอื่น ๆ ); (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อบ่อนทำลายหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริการของเราเว็บไซต์อื่น ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม


ข้อ 13 - การยกเว้นการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงักรวดเร็วปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการออกเป็นระยะเวลาไม่ จำกัด หรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการของคุณหรือความไม่สามารถใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ให้แก่คุณผ่านทางบริการนี้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุโดยชัดแจ้งโดยเรา) ให้ "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องเป็นตัวแทน การรับประกันและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะความทนทานชื่อและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

CookTools.com เจ้าหน้าที่กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมาผู้รับการฝึกอบรมซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายการสูญเสียการเรียกร้องหรือความเสียหายโดยตรงทางอ้อม, อุปกรณ์การลงโทษพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลเนื่องมาจากชนิดใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียรายได้รายได้การออมข้อมูลค่าทดแทนหรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันที่ (รวมถึงกรณีประมาท) ความรับผิดที่เข้มงวดหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากบริการนี้หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใด ๆ ต่อการใช้งานของคุณ บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ การใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรืออื่น ๆ ผ่านทางบริการแม้ว่าคุณจะได้รับคำเตือนถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตข้อ 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและปกป้อง ToolsDecuisine.com บริษัท แม่ บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือคู่ค้าผู้ว่าจ้างตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผู้รับเหมาผู้ให้บริการผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์ผู้รับการฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม พนักงานเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ หรือความต้องการรวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่ทำโดยบุคคลที่สามโดยหรือจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการขายและการขายเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขาอ้างถึงหรือ การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม


ข้อ 15 - DISSOCIABILITY

หากบทบัญญัติของเงื่อนไขเหล่านี้ในการขายและการใช้ใด ๆ จะถือว่าเป็นที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับบทบัญญัตินั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่ได้บังคับบุคคลที่จะได้รับการพิจารณา การแยกออกจากเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปการแยกประเภทนี้จะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้บทบัญญัติทั้งหมดที่เหลืออยู่


ข้อ 16 - ยกเลิก

ภาระผูกพันและหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาก่อนวันที่บอกเลิกสัญญาจะยังคงมีผลหลังจากสิ้นสุดสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายและการใช้งานมีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะได้รับการบอกเลิกโดยคุณหรือไม่ คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายและการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา

ถ้าเรากำหนดในดุลพินิจของเราคุณล้มเหลวหรือถ้าเราสงสัยว่าคุณได้รับไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ในการขายและการใช้ที่เรายังสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการเตือนคุณ ล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างจากวันที่มีการเลิกจ้าง (หลังถูกรวม) และ / หรือเราอาจปฏิเสธคุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด )


ข้อ 17 - ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิใด ๆ หรือข้อกำหนดในการขายและการใช้ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ควรถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายหรือการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายหรือกฎการดำเนินงานอื่นใดที่เราเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและข้อตกลงระหว่างคุณกับเราทั้งหมดและควบคุมการใช้งานของคุณ บริการและแทนที่การสื่อสารข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อตกลงและเงื่อนไขในการขายและการใช้งานก่อนหน้านี้)

ความคลุมเครือใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดในการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ไม่ควรตีความให้เสียหายกับงานเขียน


ข้อ 18 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดทั่วไปและการใช้และข้อตกลงแยกต่างหากอื่น ๆ ผ่านทางที่เราให้บริการจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน 22 Rue Neuve, Vernou Brenne ON, F, 37210, ฝรั่งเศส


ข้อ 19 - การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานได้ตลอดเวลาในหน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการขายและการขายเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การที่คุณใช้หรือเข้าถึงไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้


ข้อ 20 - ประสานงาน

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการใช้ควรส่งไปที่ cookware@gmail.com
กลับไปด้านบน